Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç, birbirini takip ederek bir amaç doğrultusunda değer yaratan faaliyetler dizisi olarak adlandırılır. 4. Sanayi Devrimi’ne geçtiğimiz, günümüz rekabet koşullarında şirketlerin sürdürülebilirliği ve büyümesi adına atması gereken önemli adımlardan birisi; kazanılan tecrübeleri ve iş yapış şekillerini kayıt altına alarak iyileştirme çalışmaları aracılığıyla süreçleri geliştirmekten, bir diğer anlamda kurumsallaşmaktan geçer. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla etkin süreç yönetimi altyapısı kurmak gereklidir.

LCN Grup olarak mevcut iş süreçlerinizin analizlerini ile beraber ERP ile entegre modülleri tespit ederek, ölçülebilir, raporlanabilir ve akış diyagramından onay mekanizmasında yürütülebilir hale getiriyoruz.

whatsapp